JOBBTESTER

VD- & chefsjobb
Hem > VD- & chefsjobb

VD - Jobb med stort ansvar

VD är en förkortning på yrkes-verkställande direktör. Med ett VD-jobb är det du som ansvarar för företaget och agerar som ansiktet utåt. Du har bland annat kontakt med myndigheter, kunder, andra företag och massmedier, men ansvarar också för utvecklingen av företaget.

Att ha ett jobb som vd

Med ett jobb som vd på ett företag innebär att du ska kunna axla många olika ansvarsområden. Dina arbetsdagar kommer således aldrig se helt likadana ut och du har stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. När du arbetar som företagsledare är det du som har det huvudsakliga ansvaret för företaget.

Du har inte bara kontakt med andra kunder och andra företag, utan hanterar också rättsliga processer, myndigheter och media. Några vanliga arbetsuppgifter är även att agera stöd till medarbetare och chefer. Du är vanligtvis anställd och arbetar kontorstider, men många olika varianter kan förekommande beroende på i vilken bransch du arbetar. 

Passar dig som är…
Vanliga arbetsuppgifter
Här kan du jobba
 • En naturlig ledare
 • Kommunikativ
 • Ärlig och transparent
 • Inspirerande
 • Kreativ
 • Ha kontakt med myndigheter
 • Utveckla företaget
 • Agera stöd till medarbetare
 • Vara företagets ansikte utåt
 • Sätta upp budget och mål
 • Inspirera och engagera
 • Delegera ansvar
 • Egen företagare
 • Butiker
 • Företag
 • Skolor
 • Privata och offentliga sektorn

Vanliga roller

Verkställande direktör

VD är en befattning som är reglerad i lag. Om du arbetar som VD är det du som kommer att sköta företagets löpande förvaltning enligt de riktlinjer som styrelsen har satt upp. Du ansvarar för utveckling och tar viktiga beslut för företagets framtid.

Avdelningschef

Som avdelningschef kommer du att ha ett mycket stort personalansvar för alla anställda på din avdelning eller på en viss enhet på företaget. Du kan arbeta på företag, myndigheter och organisationer och ser till att avdelningen uppnår uppsatta mål och resultat.

Affärsområdeschef

Arbetar du som affärsområdeschef har du det övergripande ansvaret att leda och driva arbetet så att företaget kan nå sina uppsatta mål. Du bär också ansvaret för resultatet och förväntas hantera hela affärsområdet såväl som alla medarbetare.

Rektor

En rektor fungerar som en pedagogisk ledare för en skola och ansvarar för att se till så att studiemiljön är trygg och undervisningen går framåt. Här är det viktigt att arbeta med långsiktiga mål för både personal såväl som för skolans elever.

Egen företagare

Att arbeta som egenföretagare är inte detsamma som att vara verkställande direktör, men som egenföretagare har du möjlighet att styra hela arbetet och ha koll på företagets alla områden. På mindre företag är det vanligt att VD:n och ägaren är samma person.

Interim VD: En flexibel lösning för ditt företag

Om ditt företag behöver en tillfällig ledare med tidigare erfarenhet så kan lösningen vara att anlita en interim VD. En interimslösning erbjuder både flexibilitet och expertis under övergångsperioder, projekt eller kriser. Du kan hitta en interim VD med HRM Affärsutveckling, som snabbt anpassar sig och driver ditt företags mål framåt. Detta kan stärka din organisation under kritiska tider.

Hitta lediga jobb som vd

Är du intresserad av att arbeta som chef eller VD och har de kvalifikationer och den utbildning som krävs finns det många arbeten som väntar. På Vdjobb.nu hittar du lediga jobb som vd runt om i Sverige. I dagsläget finns det inga teknologiska lösningar som kan driva ett helt företag och därför är den mänskliga faktorn fortfarande mycket viktig. Idag är verkställande direktörer och chefer ett sätt för företag att avlasta ägare och samtidigt se till att företaget drivs på rätt sätt. En VD kan besitta kunskaper som en ägare inte har och som blir mycket värdefulla för företagets utveckling. Framtidsutsikter är, och kommer att förbli, mycket goda.

Vad tjänar en vd?

Lönen för en verkställande direktör är generellt mycket hög och hamnar i snitt på 76 700 kronor i månaden, enligt Yrkskollen.se. Detta snitt gäller för båda män och kvinnor, även om män generellt har en högre lön. Den höga inkomsten har gjort befattningen och yrkesrollen mycket eftertraktad, men det är också en roll som kommer med ett mycket stort ansvar. Gällande inkomstnivån är åldern givetvis en mycket avgörande faktor, men även tidigare utbildning. Vad en vd tjänar kan också variera beroende på vilken bransch du verkar inom.

Så blir du vd

Samhället erbjuder inte någon specifik utbildning som du kan använda dig av för att arbeta som VD. Det är inte ovanligt att många med denna position är utbildade civilekonomer, statsvetare eller civilingenjörer i grunden. En VD kan också besitta kunskap och utbildning inom många andra ämnen, t.ex. ekonomi och internationella affärer på högskolenivå. Meriterande för yrket är att du har mycket goda språkkunskaper och att du kan tala flera språk på en hög nivå. Det är även en god idé att gå en ledarskapsutbildning eller utbilda dig inom arbetsrätt. Vill du läsa mer om hur du kan gå tillväga om du vill ta det stora steget för att bli vd? På Framtid.se kan du läsa mer om olika utbildningsmöjligheter och de personliga egenskaper som krävs.