JOBBTESTER

Civilingenjör
Hem > Civilingenjör

Civilingenjör - Jobb för framtiden

Att ha ett jobb som civilingenjör innebär mycket goda framtidsutsikter. Som civilingenjör kan du jobba med många olika uppgifter och inom många olika branscher och områden. Dina arbetsuppgifter kommer således att variera beroende på vart du jobbar, t.ex. privat eller inom den offentliga sektorn eller om du är på ett litet eller stort företag.

Att ha ett jobb som civilingenjör

Inom civilingenjörsyrket finns det många olika grenar. Med ett jobb som civilingenjör behöver du kunna ta fram nya metoder för kommunikation, men också konstruera nya broar eller byggnader. Några vanliga arbetsuppgifter som civilingenjörsyrket har är att du ska utreda, för att på så sätt hitta svar och lösningar på problem. Arbetar du inom konstruktion kan det handla om att ta fram metoder för att skapa en så hög och stabil byggnad som möjligt, men det kan också handla om att göra beräkningar inför ett brobygge. Du arbetar främst inom den privata sektorn som anställd eller som konsult.
Passar dig som är…
Vanliga arbetsuppgifter
Här kan du jobba
 • Driven
 • Samarbetsvillig
 • Detaljmedveten
 • Social
 • Ansvarsfull
 • Utveckla och ta fram nytt material
 • Hantera tekniska konstruktioner
 • Planera tillverkningsprocesser
 • Projektledning och gruppledning
 • Forskning
 • Industriföretag
 • Konsultfirmor
 • Forskare på högskolor
 • Egen företagare
 • Lärare och utbildare

Vanliga roller

Elektroteknik

Som elektroingenjör kommer du att vara med och ta fram framtidens nya elektronik. Det kan t.ex. handla om elektronik för digital kommunikation, men även för transporter, energi eller olika hushållsverktyg. Då elektronik är en stor del av vår vardag är möjligheterna till karriär mycket goda.

Medicinsk teknik

Som civilingenjör inom medicinsk teknik arbetar du med att utveckla och framställa nya tekniker och maskiner för att diagnostisera, behandla eller rehabilitera patienter med olika sjukdomar. En medicinsk tekniker arbetar vanligtvis på läkemedelsföretag eller på sjukhus.

Maskinteknik

Att arbeta som maskintekniker innebär bland annat att du arbetar med att stödja underhållet och driften av byggnader och maskiner. Ditt mål är att bidra till en så bra teknisk tillgänglighet som möjligt och arbetar med allt från felsökningar till reparationer och service.

Bygg och konstruktion

Inom byggbranschen är jobbet som civilingenjör mycket vanligt och det finns många olika tjänster. Här kan du t.ex. vara med och leda olika projekt, men du kan också göra ritningar eller fungera som konsult vid specifika projekt.

Data och IT

Civilingenjörer som jobbar med data och IT har ofta mycket spännande arbetsdagar. Här finns vanligtvis en utbildning inom datateknik och arbeten innefattar allt från att lösa problem till att ta fram nya system. IT-branschen är mycket bred och därför är det inte ovanligt med många olika roller.

Hitta lediga jobb som civilingenjör

Letar du efter lediga jobb som civilingenjör? Civilingenjörsjobb.se listar lediga jobb som civilingenjör inom flera olika yrkeskategorier. Att arbeta som civilingenjör är något som blivit mycket populärt under de senaste åren. Det kan finnas många orsaker bakom den växande populariteten, men främst handlar det om de höga lönerna och möjligheten att kunna arbeta inom många olika branscher. Så som arbetsmarknaden ser ut idag bedöms framtidsutsikterna som väldigt goda. Det gäller inte bara erfarna civilingenjörer som varit verksamma i yrket, utan även nyexaminerade. 

Vad får en civilingenjör i lön?

Medellönen för en civilingenjör ligger på ca 45 000 kronor. För vissa ingenjörsyrken, t.ex. civilingenjörsyrken inom elektroteknik ligger medellönen högre och motsvarar ca 48 800 kronor. Det finns få yrken som innefattar så många olika yrkesroller som civilingenjör-titeln gör. Civilingenjörer kan arbeta inom bygg och anläggning, men även inom elektronik, gruvteknik, kemi, logistik och mycket mer. Det faller sig således naturligt att lönen kommer att variera mycket beroende på yrkesroll. På SCB kan du enkelt se hur lönerna ser ut baserat på bland annat ålder, utbildning, yrkesroll och sektor. 

Så blir du civilingenjör

För att få titeln civilingenjör måste du först ha gått en civilingenjörsutbildning på en högskola eller ett universitet. Det finns flera olika högskolor och universitet där du kan plugga till civilingenjör. Några exempel är Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola Och Luleå Tekniska Institut. Utbildningen är lång och motsvarar 300 hp. Här behöver du även ha klarat av utbildningen med goda resultat och avlagt din akademiska yrkesexamen. Det finns många olika områden och inriktningar som du kan välja mellan redan från start. Du kan också välja att studera med “öppen ingång”, vilket innebär att du läser grundläggande kurser innan du väljer vilken inriktning du vill ha. Oavsett vart du väljer att studera är alla utbildningar på heltid och pågår under minst 3–5 års tid.