JOBBTESTER

Juridik
Hem > Juridik

Juristjobb - med lagen som arbetsgivare

Idag kan du hitta juristjobb i precis alla branscher och det ger dig som jurist mycket stora valmöjligheter. Att arbeta inom området innefattar bland annat juridiska frågor, avtal och lagar, men också förhandlingar och rättsliga handlingar.

Att ha ett juristjobb

Det finns en hel uppsjö av olika yrken och arbetsplatsen som du kan välja mellan om du vill arbeta med juridik. Idag behövs juridiska arbetsuppgifter på alla arbetsplatser där det blir du som jurist som har i uppgift att analysera och lösa juridiska frågor. Att ha ett juristjobb innebär att du behöver ha en förmåga att tolka avtal och lagar.

Några av de vanligaste arbetsuppgifterna är utrustning, förhandling, granskning, kontrakt och andra juridiska och rättsliga handlingar. Det är även vanligt att ge juridiskt stöd och rådgivning. Vanliga yrken är bland annat advokat, advokatsekreterare, domare, åklagare och affärsjurist. Du arbetar inom den offentliga såväl som den privata sektorn. 

 Passar dig som är…
Vanliga arbetsuppgifter
Här kan du jobba
 • Kreativ
 • Lösningsorienterad
 • Noggrann
 • Intresserad av lagar
 • Analytisk
 • Ge rådgivning
 • Granska och analysera
 • Kontrollera avtal och upprätta kontrakt
 • Hantera rättsliga processer
 • Förhandla
 • Myndigheter
 • Polisen
 • Domstol
 • Företag
 • Privata och offentliga sektorn

Vanliga roller

Domare

Som domare får du ett mycket utvecklande och ansvarsfullt arbete. En domare hjälper till att fatta svåra beslut i människors liv och medverkar i rättsliga processer. Det kan t.ex. handla om vårdnadsbeslut eller lämpliga straff för den som begått ett brott.

Advokat

En advokat arbetar med att ge rådgivning såväl som förhandling i en domstol. Advokatens uppgift är bland annat att förhöra eventuella vittnen och lägga fram bevismaterial. En advokat har alltid tystnadsplikt – oavsett vad ärendet gäller. Advokater försvarar även personer misstänkta för brott.

Åklagare

Som åklagare har du tre mycket viktiga huvuduppgifter. Du ska se till att hjälpa polisen och leda brottsutrustningen, avgöra om åtal ska väckas och vara med och tala i domstolen. En åklagare arbetar främst med grova brott som t.ex. sexualbrott och misshandel.

Beredningsjurist

Som beredningsjurist är det du som kommer att ta hand om mål som kommer in till domstolen. Du ser till att ansvara för att förarbetet går rätt till, så att domaren kan fatta ett korrekt beslut i ärendet.

Affärsjurist

En affärsjurist arbetar oftast med rådgivning för företag och inför stora affärstransaktioner. Det kan t.ex. handla om att ett företag ska säljas vidare till en annan. Affärsjuristen arbetar även med utlandsetableringar såväl som skatterådgivning och är med vid rättegångar.

Hitta lediga juristjobb

Oavsett om du är en erfaren jurist eller nyexaminerad finns det lediga juristjobb för dig. Advokatjobb.se listar juristjobb över hela Sverige. Det kan vara svårt att veta hur arbetsmarknaden kommer att se ut för jurister i framtiden. Arbetsförmedlingen bedömer dock att det kommer att se ljust ut de kommande fem åren och att den nuvarande balansen stadigt står kvar. Med balans menar man att det finns ett utbud som är lika stort som efterfrågan – och vise versa.

Under många år har jurister haft en mycket bra och stabil arbetsmarknad bakom sig och så ser det alltså ut att fortsätta in i de nya åren.

Vad tjänar en jurist?

Enligt Yrkeskollen.se tjänar en jurist inom myndighet i genomsnitt 53 200 kronor. Men det finns mycket stora skillnader i lönen beroende på i vilken bransch du som jurist väljer att arbeta inom. Idag finns det t.ex. affärs- och företagsjurister, men också domstols- och juristsekreterare såväl som förvaltnings- och organisationsjurister. Medellönen kommer därför att variera beroende på vald bransch, men också beroende på ålder såväl som utbildning och kunskap. 

Så blir du jurist

Vägen till att bli jurist eller advokat är i många fall lång och tuff, men för den som är intresserad av ämnet är utbildningen lika intressant som yrket i sig. För att få kalla dig advokat måste du först blivit antagen av Sveriges Advokatsamfund, som bland annat kräver en svensk juristexamen. Juristutbildningen är lång och pågår vanligtvis under 4,5 på universitet. Efter din teoretiska utbildning måste du praktisera i ytterligare 3 år. För att börja studera till jurist kan du välja att utbilda dig på exempelvis Göteborgs Universitet, Stockholm Universitet eller Umeå Universitet.