JOBBTESTER

Undersköterska
Hem > Undersköterska

Undersköterska - Jobb med människor

Är du intresserad av att arbeta med människor kan ett jobb som undersköterska passa dig. Yrket kan variera mycket kraftigt beroende på din arbetsplats. Arbetar du inom hemtjänsten kommer du att ge stöd till personer som har svårt att klara av vardagen i hemmet, medan den som arbetar på vårdavdelningar har andra uppgifter.

Att ha ett jobb som undersköterska

Ett jobb som undersköterska innebär främst arbete på sjukhus, mottagningar och inom hemtjänsten, men som undersköterska kan du även arbeta på boenden, dagliga verksamheter och vårdcentraler. Inom äldreomsorgen är vanliga arbetsuppgifter exempelvis matlagning, inköp, hygien och sårvård, samt medicinering som gäller.

Arbetar du på en vårdavdelning eller på ett sjukhus kommer du arbeta med hygien, servering av mat, sjukhusmaterial, temperatur, blodtryck och enklare provtagning. På vårdcentraler kan dina arbetsuppgifter vara provtagning, CRP och blodsocker, medan på en förlossningsavdelning bistår du med assistans till barnmorskor och läkare. Som undersköterska är det viktigt att du är noggrann och empatisk och att du kan arbeta obekväma arbetstider. 

Passar dig som är…
Vanliga arbetsuppgifter
Här kan du jobba
 • Förstående
 • Uppmärksam
 • Noggrann
 • Positiv
 • Stresstålig
 • Se och kontrollera patientens mående
 • Dokumentera
 • Såromläggning
 • Provtagning
 • Förberedelse för undersökningar och behandling
 • Äldreboende
 • Sjukhus
 • Vårdmottagningar
 • Förlossningsavdelning
 • Daglig verksamhet

Vanliga roller

Hemtjänst

Som undersköterska inom hemtjänst hjälper du personer som har svårt att klara av den vanliga vardagen. Du hjälper till med hem och matlagning, men också med hygien, inköp, medicinering och omläggning av sår. Du finns även på plats som stöd.

Sjukhus

Arbetar du på sjukhus kommer dina arbetsuppgifter främst att bestå av kontroll av patienter. provtagning, kontroll av puls och syresättning, samt mätning av kroppstemperatur. Du ser till att patienterna mår bra och hjälper till med hygien och förberedelse inför undersökningar.

Förlossning

En undersköterska som arbetar på en förlossningsavdelning har i uppgift att assistera barnmorskorna i deras arbete. Det kan t.ex. handla om att förbereda inför förlossning, hjälpa till med provtagning och se till att patienterna mår bra.

Äldreboende

Som undersköterska på ett äldreboende hjälper du till genom att ge stöd och göra vardagen lättare. Det kan t.ex. handla om att du hjälper vårdtagare med sårvård och medicinering, men du finns även där som uppmuntran och ger stöd och trygghet.

Vårdcentral

På en vårdcentral kommer du som undersköterska främst att få arbeta med provtagningar. Det kan handla om provtagning för blodsocker och snabbsänka, men du fungerar även som ett stöd för patienter och besökare. Du ser till att alla känner sig trygga och omhändertagna.

Hitta lediga jobb som undersköterska

Letar du efter lediga jobb som undersköterska? Uskjobb.se listar lediga USK-jobb med placering över hela landet. Ett jobb som undersköterska är oerhört eftertraktat och behovet av utbildad personal är mycket stort. När det kommer till framtidsutsikter är dessutom utbudet lägre än efterfrågan. Fler undersköterskor är därför av stort intresse och arbetsmarknaden ser ljus ut. Idag arbetar undersköterskor på alla möjliga arbetsplatser och är till stor hjälp för sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Som utbildad kan du inte bara arbeta på en vårdcentral eller på ett sjukhus, utan du kan även arbeta på behandlingshem, mottagningar, skolor och inom äldrevård. 

Du kan även hitta lediga jobb som undersköterska via Bonliva och deras plattform som ger tillgång till en rad spännande möjligheter inom vård och omsorg. Bonliva publicerar kontinuerligt nya uppdrag inom vårdbemanning, vilket ger dig som undersköterska möjlighet att hitta ett jobb som passar dina krav och önskemål. Bli en del av Bonlivas team för att få chansen att göra skillnad och bidra till en meningsfull arbetsmiljö. Plattformen erbjuder även flexibla arbetsscheman och skräddarsydda uppdrag, vilket gör det möjligt för dig som undersköterska att anpassa ditt arbete efter dina personliga behov och önskemål.

Vad tjänar en undersköterska?

En undersköterska tjänar i snitt cirka 28 500 kronor, enligt statistik från SCB. Löneskillnaderna är dock stora och precis som i många andra yrken kommer lönerna för en undersköterska att variera beroende på inom vilken bransch och yrkesroll du vill arbeta. Väljer du att arbeta inom hemtjänst och äldreboende, alternativt på en vård- eller specialistmottagning ligger lönerna högre än om du arbetar som undersköterska på en mottagning. Det finns heller inga större löneskillnader när det kommer till sektor, men den offentliga är det som erbjuder högst löner i dagsläget. 

Så blir du undersköterska

Framtiden för undersköterskor ser mycket ljus ut och det gör yrket till ett bra val för dig som vill arbeta med människor som är i behov av stöd och behandling. Livslängden på människor har ökat under de senaste åren och det gör att vi är i större behov av vårdpersonal idag än för några år sedan. Än så länge har det inte utbildats tillräckligt många undersköterskor för att ersätta den grupp som går i pension under de närmaste åren. Är du intresserad av att arbeta som undersköterska kan du således vara mycket säker på att det finns arbete som väntar.