JOBBTESTER

Dataskyddsombud
Hem > Dataskyddsombud

Dataskyddsombud – Jobb med IT-säkerhet

Att ha ett jobb som dataskyddsombud innebär att du står i frontlinjen för att skydda känslig information och upprätthålla digital integritet. Det är ett yrke som passar dig som är teknikintresserad och som brinner för frågor kring integritet och säkerhet. I rollen som dataskyddsombud har du en kritisk funktion i att försvara både organisationers och individers data mot alltmer sofistikerade cyberhot.

Vad gör ett dataskyddsombud?

Ett dataskyddsombud gör en avgörande insats i att övervaka och säkerställa att en organisation hanterar personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt, i enlighet med GDPR. Ombudets huvudansvar är att övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och andra lagar inom dataskydd, liksom att vara en kontaktpunkt för myndigheter och de personer vars data behandlas.

 

Passar dig som är…

Vanliga arbetsuppgifter

Här kan du jobba

 • Analytisk
 • Organiserad
 • Kommunikativ
 • Ansvarstagande
 • Etisk
 • Övervaka dataskyddsföreskrifter
 • Utbilda personal
 • Genomföra riskbedömningar
 • Hantera integritetsincidenter
 • Samarbeta med tillsynsmyndigheter
 • IT-företag
 • Offentliga sektorn
 • Finansinstitutioner
 • Sjukvårdsorganisationer
 • Universitet och högskolor

Arbeta som anställd eller konsult

Ett internt dataskyddsombud, som är anställd direkt av organisationen de tjänar, har fördelen av att vara djupt förtrogen med organisationens interna processer, kultur och affärsstrategier. De har en kontinuerlig och direkt insikt i organisationens dagliga drift och kan därmed integrera dataskyddsstrategier mer effektivt och proaktivt inom organisationens olika avdelningar. 

Som ett externt dataskyddsombud eller konsult, arbetar man ofta med en mängd olika klienter och branscher, vilket ger en bredare erfarenhet och insikt i hur olika typer av organisationer hanterar dataskyddsfrågor. Ett externt dataskyddsombud kan ge objektiva och opartiska råd utan risken för interna konflikter eller politiska påtryckningar. De kan också bidra med nya perspektiv och lösningar som har bevisat sig effektiva i andra organisationer. 

Hitta lediga jobb som dataskyddsombud

Om du är intresserad av att hitta lediga jobb som dataskyddsombud, kan du besöka Ledigajobb.se. Där hittar du en mängd olika tjänster inom detta område, anpassade till olika erfarenhetsnivåer och sektorer. Webbplatsen gör det enkelt att söka och filtrera jobb utifrån din plats och dina preferenser, vilket gör det till en värdefull resurs för din jobbsökning inom området.


Löner & framtidsutsikter

För dataskyddsombud varierar lönenationellt, med en genomsnittlig månadslön på omkring 46 000 kronor. Denna siffra kan dock skilja sig åt beroende på region, där vissa områden uppvisar högre eller lägre lönenivåer. Denna variation reflekterar ofta lokala marknadsförhållanden och levnadskostnader. Generellt sett, för dem som funderar på att söka jobb som dataskyddsombud, ser arbetsmarknaden relativt lovande ut för närvarande.

Utbildning

För att bli dataskyddsombud finns det flera utbildningsvägar att utforska, beroende på din bakgrund och karriärmål. En vanlig väg är att skaffa en juridisk eller IT-relaterad utbildning, eftersom dessa fält är tätt sammanflätade med dataskydd och GDPR-frågor. Juridiska program kan ge en stark grund i de lagar och förordningar som styr, medan en IT-utbildning kan ge dig tekniska kunskaper som är viktiga för att förstå och hantera dataskyddsrelaterade risker. För att utforska olika utbildningsalternativ och hitta en kurs som passar dina behov, kan du besöka Utbildning.se

Relaterade frågor

När är det krav på dataskyddsombud?

Det finns krav på att ett dataskyddsombud utses I offentliga myndigheter och organ, oavsett deras datahanteringsomfattning. Även organisationer vars kärnverksamhet innefattar regelbunden och systematisk övervakning av individer i stor skala, såsom genom online spårning, måste ha ett dataskyddsombud. Samma krav gäller för de som behandlar känslig persondata i stor skala, exempelvis hälsouppgifter eller biometrisk data.

Vem kan vara dataskyddsombud?

Vem som helst kan vara dataskyddsombud så länge de har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att utföra uppgifterna som krävs. Det är viktigt att personen har en god förståelse för dataskyddslagstiftningen och praxis, särskilt GDPR.