JOBBTESTER

Dataskyddsombud
Hem > Dataskyddsombud

Dataskyddsombud – Jobba med IT-säkerhet

Att ha ett jobb som dataskyddsombud (DSO) innebär att du ansvarar för att känslig information skyddas och att digital integritet upprätthålls. Det är ett yrke som passar dig som är teknikintresserad och som brinner för frågor kring integritet och säkerhet. I rollen som DSO har du en kritisk funktion i att försvara både organisationers och individers data mot hot och cyberattacker

Vad gör ett dataskyddsombud?

Ett dataskyddsombud ansvarar för att övervaka och säkerställa att en organisation hanterar personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt, i enlighet med GDPR. Förutom att vara huvudansvarig för dataskydd och personuppgiftshantering ska personen som är utsett till DSO sköta kontakt eventuella myndigheter och privatpersoner.

Funderar du på om dataskyddsombud är något för dig? Här är en tabell som underlättar:

 

Passar dig som är…

Vanliga arbetsuppgifter

Här kan du jobba

 • Analytisk
 • Organiserad
 • Kommunikativ
 • Ansvarstagande
 • Etisk
 • Övervaka dataskyddsföreskrifter
 • Utbilda personal
 • Genomföra riskbedömningar
 • Hantera integritetsincidenter
 • Samarbeta med tillsynsmyndigheter
 • IT-företag
 • Offentliga sektorn
 • Finansinstitutioner
 • Sjukvårdsorganisationer
 • Universitet och högskolor

Utbildning för att bli DSO

För att bli dataskyddsombud finns det flera utbildningsvägar att utforska, beroende på din bakgrund och karriärmål. En vanlig väg är att skaffa en juridisk eller IT-relaterad utbildning, eftersom dessa fält är tätt sammanflätade med dataskydd och GDPR-frågor. 

En utbildning inom juridik kan vara hjälpsamt och ger en stark grund i de lagar och förordningar som styr, medan en IT-utbildning kan ge dig tekniska kunskaper som är viktiga för att förstå och hantera dataskyddsrelaterade risker. 

För att lära sig mer specifikt om hur man jobbar som ombud för dataskydd finns det flera kurser att gå. För att se olika utbildningar och kurser som passar dina behov, kan du besöka Utbildning.se.

Hitta lediga jobb som dataskyddsombud

Om du är intresserad av att hitta lediga jobb som dataskyddsombud, kan du besöka Ledigajobb.se. Där hittar du en mängd olika tjänster inom detta område, anpassade till olika erfarenhetsnivåer och sektorer. Webbplatsen gör det enkelt att söka och filtrera jobb utifrån din plats och dina preferenser, vilket gör det till en värdefull resurs för din jobbsökning inom området.


Löner & framtidsutsikter

För dataskyddsombud varierar lönerna nationellt, med en genomsnittlig månadslön på omkring 46 000 kronor. Denna siffra kan dock skilja sig åt beroende på region, där vissa områden uppvisar högre eller lägre lönenivåer. Generellt sett, för dem som funderar på att söka jobb som dataskyddsombud, ser arbetsmarknaden lovande ut.

Arbeta som anställd eller konsult

Ett internt dataskyddsombud, som är anställd direkt av organisationen de tjänar, har fördelen av att vara djupt förtrogen med organisationens interna processer, kultur och affärsstrategier. De har en kontinuerlig och direkt insikt i organisationens dagliga drift och kan därmed integrera dataskyddsstrategier mer effektivt och proaktivt inom organisationens olika avdelningar. 

Som ett externt dataskyddsombud eller konsult, arbetar man ofta med en mängd olika klienter och branscher, vilket ger en bredare erfarenhet och insikt i hur olika typer av organisationer hanterar dataskyddsfrågor. Ett externt dataskyddsombud kan ge objektiva och opartiska råd utan risken för interna konflikter eller politiska påtryckningar. 

Vem kan vara DSO?

Ett dataskyddsombud kan vara en anställd inom organisationen som utför sina uppgifter antingen på heltid eller som en del utöver sina normala arbetsuppgifter. Ett företag kan också ta in ett externt dataskyddsombud om tas in för att kontrollera säkerheten. Personen som utses ska göra det på ett oberoende sätt och ska heller inte granska sina egna projekt.

En VD kan inte utses till ett dataskyddsombud eftersom rollen inte anses vara tillräckligt oberoende.

När är det krav på dataskyddsombud?

Det finns krav på att ett DSO utses I offentliga myndigheter och organ, oavsett omfattningen av deras datahantering. Även organisationer vars kärnverksamhet innefattar regelbunden och systematisk övervakning av individer i stor skala måste ha ett dataskyddsombud. Företag och organisationer som lagrar och hanterar känslig persondata inom exempelvis vården måste också ha ett ombud.