JOBBTESTER

Fastighet
Hem > Fastighet

Fastighetsjobb - Vård av byggnader

Idag finns det många vägar att gå för dig som vill arbeta med fastighetsjobb och vård av byggnader. Arbetsområdet är mycket stort och innefattar bland annat yrken som fastighetsskötare, fastighetsförvaltare, fastighetstekniker, vaktmästare och fastighetsvärd. Du kan även investera i fastigheter genom aktier och fonder eller med crowd-funding. Läs mer om olika fastighetsjobb.

Att ha ett fastighetsjobb

Ett fastighetsjobb kan variera beroende på vilket arbetsområde du vill jobba inom. Som fastighetsskötare kommer du till exempel att ta hand om driften och underhållet av en fastighet, medan du som vill arbeta som fastighetsvärd agerar som fastighetens ansikte utåt. Som fastighetsvärd har du ansvar över budget och besiktningar i samband med in- och utflyttning.

Vill du ha ett fastighetsjobb där du får arbeta med att sälja och köpa fastigheter kan yrket som fastighetsmäklare vara det som passar dig bäst. Då arbetar du med fastigheter såväl som bostadsrätter och friköpta hus. Du kan arbeta på både mindre och större fastighetsbolag, som kommunanställd och inom den privata sektorn.

Passar dig som är…
Vanliga arbetsuppgifter
Här kan du jobba
 • Intresserad av service
 • En bra människokännare
 • Lyhörd
 • Problemlösare
 • Ansvarstagande
 • Ta hand om fastighetens underhåll
 • Sköta reparationer och drift
 • Sköta besiktningar vid in- och utflytt
 • Ansvara för utomhus- och inomhusmiljö
 • Felsökning av problem
 • Fastighetsbolag
 • Myndigheter
 • Inom privat och offentlig sektor
 • Skolor
 • Simhallar och anläggningar

Vanliga roller

Fastighetsskötare

Som fastighetsskötare är det du som kommer ha ansvar för skötsel och underhåll av fastigheten. Arbetsuppgifterna kan variera mycket kraftigt, men innefattar oftast skötsel av utomhusmiljö, trappstädning, häckar och träd, gemensamma utrymmen och rabatter.

Vaktmästare

Vaktmästarens uppgift är att se till att ta hand om den allmänna fastighetsskötseln. Oftast handlar det om skötsel på insidan av fastigheten, vilket bland annat kan innefatta VVS-arbeten, El-arbeten, sophantering, återvinning och transport av mattor.

Fastighetsförvaltare

Att arbeta som fastighetsförvaltare innebär ett stort ansvar. Det är du som kommer att ha ansvaret över fastighetens utveckling och se till att förbättra och bevara en eller flera fastigheter. Här har du vanligtvis även ett personalansvar för fastighetsvärdar, fastighetsskötare och fastighetstekniker.

Fastighetstekniker

Som fastighetstekniker kommer du att ta hand om driften för fastigheten. Du ser till att underhålla, göra injusteringar, löser problem som uppstår i tekniska system och gör felsökningar i fastigheten. Det är inte ovanligt med administrativa uppgifter där du arbetar med energieffektivisering eller kostnadsberäkningar.

Fastighetsvärd

Fastighetsvärden har ett mycket viktigt arbete och fungerar som ansiktet utåt i bostadsområdet. Här utför du bland annat besiktningar i samband med att boende flyttar in eller ut och har även ansvar över budgetar och resultat. Du ser till att boende känner sig trygga och mår bra.

Hitta lediga jobb inom fastighet

Är du intresserad av att jobba med fastigheter och vård av bostäder? Det är lätt att hitta lediga jobb inom fastighet. På Fastighetsjobb.nu kan du hitta flera lediga jobb inom fastighet då efterfrågan på utbildade och kunniga fastighetsförvaltare och fastighetsskötare är stor över hela landet. Det gäller även för den som vill arbeta som fastighetsvärd såväl som fastighetstekniker. Inom fastighetsbranschen är arbetsvillkoren ofta mycket goda och det finns bra möjligheter till personlig såväl som ekonomisk utveckling. 

Vad får man i lön med ett fastighetsjobb?

Hur mycket du kommer att tjäna i lön med ett fastighetsjobb beror helt på vilken yrkesroll du bestämmer dig för. Vill du arbeta som fastighetsmäklare kommer lönen att vara högre än om du arbetar som fastighetsskötare. Enligt SCB ligger medellönen för en fastighetsskötare på ca 28 300 kronor, medan medellönen för en fastighetsmäklare eller en fastighetsförvaltare i snitt hamnar på 40 000–41 000 kronor. De allra högsta lönerna hittar du hos fastighets- och förvaltningschefer, där månadslönen kan uppnå 79 000 kronor i månaden. Din utbildning kommer att ha en betydande roll. 

Utbilda dig i olika fastighetskurser

Vilken utbildning som du behöver för att jobba med fastigheter beror främst på vilken yrkesroll du är intresserad av. Kraven för att bli vaktmästare eller fastighetsskötare är inte detsamma som om du vill arbeta som fastighetsförvaltare eller fastighetstekniker. Som fastighetsskötare är det inte ovanligt att ha en bakgrund inom byggbranschen med behörighet att utföra el- eller VVS-arbeten. Många väljer att få in en fot i branschen för att sedan gå kompletterande fastighetskurser. Hos Newton.se finns fastighetskurser som gör det lättare att få in en fot i branschen. Du kan även hitta lämpliga kurser och program på Komvux såväl som på yrkeshögskola. Läs mer på Allastudier.se.