JOBBTESTER

Psykologi
Hem > Psykologi

Psykolog - Jobb med människor & beteenden

Har du ett intresse för människor och beteenden? Då kan ett psykolog-jobb vara något som passar dig. Som psykolog kommer du att arbeta med psykisk hälsa och ohälsa hos människor. Du förebygger, diagnostiserar och utreder, samtidigt som du behandlar.

Att ha ett jobb som psykolog

Med ett jobb som psykolog kommer du att få träffa många olika typer av människor på en och samma dag. Psykologens uppgift är att utreda, behandla och förebygga psykisk ohälsa och arbetar vanligtvis med psykiska problem och olika sjukdomar. Det är dock inte det enda som psykologer gör. Utöver att behandla personer med psykisk ohälsa ger de också stöd till anhöriga eller jobbar i stödgrupper för att hjälpa människor att hantera stress. Det är inte ovanligt att du kommer få ansvar för organisation- eller personalfrågor och att du arbetar med arbetspsykologiska projekt eller metodutveckling. Vanliga arbetsplatser är kommuner, vårdcentraler, sjukhus, mottagningar och skolor.
Passar dig som är…
Vanliga arbetsuppgifter
Här kan du jobba
 • Folkkär
 • Tålmodig
 • Empatisk
 • Lyhörd
 • Engagerad

 

 • Utreder och behandlar
 • Förebygger ohälsa
 • Ger stöd och vägledning
 • Diagnostiserar 
 • Personal- och organisationsfrågor
 • Kommuner
 • Myndigheter
 • Mottagningar
 • Skolor
 • Sjukhus och vårdcentral

Vanliga roller

Klinisk psykolog

En klinisk psykolog är en person som valt att specialisera sig på ett visst ämne, oftast emotionella- och mentala problem. Det kan handla om både kortvariga och långvariga kriser hos personer och därför är det viktigt att kunna hantera alla olika typer av problem.

Psykoterapeut

En psykoterapeut är en person som erbjuder ett psykologiskt stöd för att lära personer att förbättra livskvaliteten. Här använder sig psykoterapeuten oftast av olika tekniker och behandlingarna innefattar sällan allvarliga problem. En psykoterapeut och en psykolog är inte samma sak.

Barnpsykolog

En barnpsykolog arbetar med mental ohälsa och diagnoser hos barn och ungdomar. Psykologens uppgift är att ta reda på om barnet lider av någon neuropsykiatrisk diagnos, vilket kan vara allt från autism till adhd eller add. Ofta arbetar barnpsykologen tillsammans med en utbildad psykiatriker.

Neuropsykolog

Som neuropsykolog använder du dig av testmetoder, samtal och kliniska bedömningar för att på ett effektivt sätt kartlägga emotionella och kognitiva faktorer. Du arbetar med mål att hitta eventuella störningar som kan påverka hjärnans funktion och ge förklaring till avvikande beteende.

PTP-psykolog

Som PTP-psykolog arbetar du under självständigt yrkesansvar. Några arbetsuppgifter är bland annat att utföra psykologiska utredningar och behandlingar, men även diagnostisering av patienter. Arbetsuppgifterna kan dock variera mycket beroende på din yrkeskompetens och de kunskaper du besitter.

Hitta lediga jobb som psykolog

Om du har ett stort intresse för psykologi och människors beteenden kan ett jobb som psykolog passande för dig. På Psykologjobb.nu finns lediga jobb som psykolog över hela landet. Utvecklingen visar att efterfrågan på psykologer inte bara är stor idag, utan att den också kommer vara stor de kommande 5–10 åren. Trots att utbudet av psykologer har ökat mycket är det fortfarande inte tillräckligt för att balansera efterfrågan hos befolkningen och därför är konkurrensen inte stor. Som nyexaminerad psykolog kan du behöva kämpa lite mer för att få in en fot, men för erfarna psykologer är konkurrensen mycket liten. 

Arbeta som psykologkonsult

Dedicare är störst i Norden inom rekrytering och bemanning för bland annat vård och socialt arbete. De brinner för att tillsätta rätt kompetens till rätt roll och listar flertalet jobbmöjligheter runt hela landet. De tror på frihet och flexibilitet samt möjligheten att bana väg för sitt eget yrkesliv, samtidigt som man har Dedicare som trygghet bakom sig. Hitta ditt nästa psykologjobb på dedicare.se

Bonliva är ytterligare en aktör som är specialiserade på psykologbemanning och som hjälper dig hitta en tjänst som passar dig. De samarbetar med flera kommuner, regioner och privata aktörer och matchar konsulter med uppdrag för att tillföra rätt kompetens till rätt ställe. Ta nästa steg i din karriär genom att jobba som psykolog på konsultbasis

Vad tjänar en psykolog?

En psykolog tjänar enligt SCB idag ca 42 400 kronor. Det som främst påverkar hur mycket du kommer att få i lön är din utbildning såväl som din ålder. I dagsläget är det personer i åldrarna 55–64 som har de högsta lönerna och som arbetar inom den privata sektorn. Till skillnad från många andra yrken är det kvinnorna som tjänar mer än männen. Vilken utbildning du har sedan tidigare kommer också vara avgörande i frågan. Med en forskarutbildning får du än högre lön än med en eftergymnasial utbildning. 

Så blir du psykolog

Titeln terapeut är inte skyddad och därför kan vem som helst kalla sig för det. Vill du arbeta som psykolog behöver du dock tjäna din titel genom en utbildning, för att på så vis bli legitimerad inom yrket. Genom att gå psykologprogrammet får du en yrkesexamen på en mer avancerad nivå och programmet innebär heltidsstudier under 5 års tid. På Studera.nu kan du hitta mer information om olika högskolor och universitet som erbjuder psykologutbildningar. Din legitimation får du först efter studierna är avklarade och du har heltidstjänstgjort under minst 1 år. Detta kallas för praktisk tjänstgöring. Efter sex terminer kan du bli psykologassistent.