JOBBTESTER

Specialpedagog
Hem > Specialpedagog

Specialpedagog - Jobb som behövs

Med ett jobb som specialpedagog är din uppgift att se till att inlärning såväl som det vardagliga livet i skolan underlättas för elever med behov av särskilt stöd. Det kan t.ex. handla om elever som har skriv- och lässvårigheter, men kan även handla om intellektuella funktionshinder.

Att ha specialpedagog som jobb

Att ha specialpedagog som jobb är mycket givande och betydelsefullt. Som specialpedagog hjälper du elever med intellektuella eller psykiska svårigheter att få en lättare och roligare skolgång. Det vanligaste är att specialpedagogen arbetar mycket nära eleven, men yrket innebär också att ge stöd och pedagogisk vägledning till lärare.

Många pedagoger väljer att nischa sig på specifika inriktningar. Det kan t.ex. handla om synskador, funktionsvarianter, hörselskadade eller personer med språk- och talsvårigheter. Som specialpedagog arbetar du främst med barn och unga på förskola, grundskola och gymnasieskola, men du kan även på habilitering i din kommun.

Passar dig som är…
Vanliga arbetsuppgifter
Här kan du jobba
 • Pedagogisk
 • Engagerad
 • Ansvarsfull
 • Kommunikativ
 • Bra med barn
 • Ge stöd och hjälp
 • Pedagogisk vägledning till lärare
 • Underlätta för eleven
 • Ge stöd för att uppnå mål
 • Utredning och åtgärder
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Vuxenutbildningar
 • Habilitering

Vanliga roller

Specialpedagog

Som specialpedagog arbetar du med fokus på att underlätta skolgång och inlärning för barn och ungdomar. Specialpedagogen arbetar med personer som är i behov av extra stöd, t.ex. på grund av olika funktionshinder och ger stöd åt lärare.

Synpedagog

En synpedagog arbetar med synskadade personer som är i behov av träning för att bli mer självständiga. Här fokuserar synpedagogen främst på träning som gör att man kan klara av vardagen, t.ex. i skolan, i hemmet eller på arbetet.

Speciallärare

Som speciallärare får du möjlighet att arbeta direkt med elever och barn som befinner sig i lärande situationer, t.ex. i skolan. Specialläraren kan erbjuda särskild och enskild undervisning i ett vanligt klassrum och specialiserar sig främst på läs- och skrivförståelse, matematik, språk eller utvecklingsstörning.

Hörselpedagog

Som hörselpedagog arbetar du som specialistlärare, men med en inriktning på hörselskadade och barn med hörselnedsättning. Arbetsplatsen är vanligtvis förskola och grundskola, men även gymnasie- och vuxenutbildningar. Hörselpedagogen får kontakt med sina elever via kommun och landsting och arbetar sällan inom den privata sektorn.

Talpedagog

Att arbeta som talpedagog innebär inte samma arbetsuppgifter som för en logoped. En logoped behöver en yrkeslegitimation utfärdad av Socialstyrelsen, medan en talpedagog är en speciallärare med inriktning på språk, kommunikation och tal. Talpedagogen arbetar för att ge stöd till barn med språksvårigheter.

Hitta lediga jobb som specialpedagog

Är du intresserad av att arbeta som specialpedagog ser framtidsutsikterna ljusa ut. Är du nyexaminerad eller erfaren specialpedagog kan du hitta lediga jobbSpecialpedagog.se. Här listas en uppsjö av tillgängliga tjänster runt om i Sverige. För både erfarna såväl som nyexaminerade specialpedagoger kommer konkurrensen att vara relativt liten, även på fem års sikt. Det är en framtid som även Arbetsförmedlingen ser ljust på. För att utbilda dig till yrket behöver du ta hjälp av påbyggnadsutbildningar, något som gjort att det främst är äldre personer i branschen idag.

Vad får man i lön som specialpedagog?

Enligt SCB får en specialpedagog i snitt 31 500 kronor i lön. Till skillnad från många andra yrken och yrkesroller är det här ingen större löneskillnad mellan män och kvinnor. Det finns heller inga större lönegap mellan unga och äldre och inte heller utbildningen kommer att vara speciellt avgörande för din inkomst. Naturligtvis kommer en bra och grundlig utbildning att vara mer eftertraktad och meriterande, vilket ger ett bra underlag för högre ingångslön. I dagsläget är det kvinnor i åldrarna 55–64 år och som arbetar inom den privata sektorn som har de bästa lönerna. 

Så blir du specialpedagog

Om du vill utbilda dig till specialpedagog kan du hitta mer information om högskolor och yrkeshögskolor på Studentum.se. Till skillnad från många andra yrken är specialpedagog något som kräver påbyggnadsutbildningar för redan utbildade lärare. Det innebär att du först behöver ta din lärarexamen och arbeta som pedagog eller lärare under minst 3 år – innan du kan vidareutbilda dig som specialpedagog. Du får helt enkelt inte tillgång till det specialpedagogiska programmet innan dess. Är du ung och vill ha en bra grundnivå kan du välja Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet, alternativt Samhällsvetenskapsprogrammet.