JOBBTESTER

Controller
Hem > Controller

Controller - Jobb med siffror & analys

Med ett jobb som controller har du i uppgift att analysera ett företags ekonomiska resultat. Du arbetar också med prognoser och har ett nära och bra samarbete med ledningen. En controller kan också fungera som en rådgivare och ha flera olika inriktningar.

Rekrytera controller

När företag söker ny controller är det viktigt med en noggrann rekryteringsprocess. Detta säkerställer att kandidaten har rätt kompetens och erfarenhet för rollen. Många företag anlitar rekryteringsfirmor specialiserade på ekonomiska positioner för att hitta den bästa matchningen. 

Företag som Financerecruitment.se som har lång erfarenhet när det kommer till att rekrytera controller,  Personlig lämplighet, relevant utbildning och arbetslivserfarenhet är ofta nyckelfaktorer i rekryteringsprocessen.

Fördelar med att anlita rekryteringsföretag

Att anlita ett rekryteringsföretag för att hitta den rätta controllern kan erbjuda flera fördelar för företag. För det första har dessa företag specialiserad kunskap inom ekonomi och finans, vilket gör det möjligt för dem att identifiera och utvärdera kandidater med rätt kompetens och erfarenhet. De har också tillgång till ett brett nätverk av potentiella kandidater som kan vara svåra att nå på egen hand.

Vidare kan rekryteringsföretag skräddarsy rekryteringsprocessen efter företagets behov och kultur, vilket ökar chansen att hitta en långsiktig och passande matchning. Dessutom sparar det företaget tid och resurser som annars skulle ha gått åt till att annonsera, söka igenom ansökningar och genomföra intervjuer. Genom att outsourca rekryteringsprocessen till specialister kan företag fokusera på sin kärnverksamhet och vara säkra på att de rekryterar den bästa controllern för sina ekonomiska behov.

Att jobba som controller

För att jobba som controller är det viktigt att du har ett intresse och en förmåga att förstå och analysera siffror. Controllerns uppgift är att analysera information som kommer från ekonomiska resultat och sedan tilldela ledningen informationen. På så sätt kan företaget drivas på absolut bästa sätt. Inom yrket finns det många olika inriktningar.

Som controller kan du t.ex. vara extra affärsinriktad, men du kan också rikta in dig på redovisning eller på bokslut. Här finns också olika yrkesroller. Tittar du på ett större företag är det inte ovanligt att det finns både verksamhetscontroller och redovisningscontroller. Att jobba som controller på ett mindre företag innebär oftast att det är en och samma person som sköter de olika arbetsuppgifterna.

Passar dig som är…
Vanliga arbetsuppgifter
Här kan du jobba
 • Analytisk
 • Problemlösare
 • Intresserad av ekonomi
 • Teoretiskt lagd
 • Organiserad
 • Analysera resultat
 • Skapa prognoser
 • Utforma strategier
 • Ge rådgivning
 • Analysera information
 • Offentliga organisationer
 • Privata företag
 • Myndigheter
 • Ekonomiavdelningar
 • Redovisningsbyrå

Vanliga roller

Redovisningscontroller

Som redovisningscontroller ser du till att alla siffror kommer fram. Du fokuserar på nuläget och rapporterar alla resultat direkt till ledningen. Här behöver du kunna tillgodose behovet hos många kunder samtidigt, men du bör också ha kompetens inom ekonomi och system.

Verksamhetscontroller

Som verksamhetscontroller kommer du att använda dig av många siffror, inte bara från redovisningen, utan även i många andra sammanhang. En verksamhetscontroller fokuserar på framtiden och ser till att ta fram åtgärdsprogram och mål för företaget. Här krävs även att du har affärs-, verksamhets- och ekonomikompetens.

Finansiell controller

Som finansiell controller är det ditt jobb att se till att analysera ett företags siffror. Genom att titta på siffror och rapporter kan du sedan informera ledningen om företagets ekonomiska läge. En finansiell controller kan även arbeta med revision och bokslut.

Produktcontroller

Som produktcontroller är det vanligast att du arbetar på ett företag som har en produktavdelning, eftersom det är här som dina kunskaper kommer till användning. En produktcontroller arbetar med att optimera en produkt för att höja lönsamheten, t.ex. prissättning och kostnad.

Civilekonom

Har du en utbildning med ekonomisk bakgrund kan du jobba med många olika saker. Som civilekonom arbetar du med att förstå och analysera ekonomiska frågor och komplexa sammanhang. Du fattar viktiga beslut där affärs- och verksamhetsutveckling står i fokus och satsar långsiktigt.

Hitta lediga jobb som controller

Lediga jobb som controller finns på Controllerjobb.se. Konkurrensen varierar och i dagsläget är den relativt liten, vilket kan bero på var i landet du vill arbeta, vilken yrkesroll du vill ha och vilken bransch som intresserar dig mest. Inom den närmaste framtiden ser det dock mycket bra ut på de allra flesta fronter och det finns en god balans på arbetsmarknaden för dig som vill jobba som controller.

Tittar vi 5-10 år framåt sägs konkurrensen däremot öka igen. Orsaken till detta är helt enkelt för att ett flertal jobb kommer försvinna, men det kommer också att komma ut nya. Av denna anledning anses inte konkurrensen bli så hård att den påverkar möjligheterna att få ett jobb.

Vad får en controller i lön?

Snittlönen för en controller ligger på mellan cirka 45 000 och 52 000 kronor. På SCB.se finns tydliga diagram som visar att män i åldern 55-64 år har de högsta lönerna inom yrket. Medellönen för en man ligger på 52 500 kronor medan medellönen för kvinnor hamnar på 45 800 kronor. För båda könen finns en genomsnittlig medellön på ca 48 600 kronor.

Vill du jobba som controller har du mycket goda möjligheter till en bra och stabil ekonomi. Utöver könsfördelningen är ålder en faktor som påverkar en controllers lön

Så blir du controller

För att bli controller behöver du ha en relevant utbildning bakom dig. Utbildningen behöver inte vara från ett universitet eller högskola, men det är helt klart meriterande. Här rekommenderas renodlade program som är nischade för det område du vill arbeta inom. Det kan t.ex. vara företagsekonomi eller civilekonom.

Utbildningar kan du enkelt hitta på majoriteten av alla högskolor runt om i Sverige. Några exempel är Stockholms universitet, Södertörns högskola och Göteborgs universitet. Fördelaktigt är att du i många fall kan studera på distans, vilket ger större valmöjligheter och frihet. För att jämföra de olika utbildningarna kan du vända dig till Studera.nu.